tel 444 8 ONS
İnsan Kaynakları
 • İK Vizyonumuz

 • İnsan kaynakları vizyonumuz, kurumun iş hedeflerine ulaşma sürecinde etkin insan kaynakları politikaları uygulayarak, stratejik rol üstlenmek.

 • İK Politikamız

 • İnsan kaynakları politikamız, aile olmanın gereği olarak, sevgi, insancıl davranış, eşitlik, güven ve açıklık ilkeleri etrafında şekilleniyor.

  Firmamızda insan kaynakları stratejik bir rol üstlenir, proaktif ve yenilikçi yaklaşımıyla, şirketimizin stratejik kararlarında etkin bir yapıdadır. En önemli varlığımızın insan kaynağımız olduğu bilinci ile ürün ve hizmetlerimizin kalitesinin çalışma arkadaşlarımızın kalitesiyle başladığını biliyoruz. Bu nedenle stratejik planlamalar yaparken de bu bilinçle hareket ediyoruz.

  İnsan kaynakları uygulamalarımızın merkezinde “aile olma” bilinci yer alıyor. Bu bilinçle aile fertlerimiz olarak gördüğümüz tüm çalışma arkadaşlarımıza birebir dokunarak, onları dinleyerek, şirket kültürümüze uyumlu insan kaynakları uygulamaları yürütüyoruz.

  Her kademedeki çalışma arkadaşlarımızın işinin lideri olduğu bilinciyle, bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlıyor, sorumluluk veriyor, ihtiyaç duydukları her durumda da işlerini ve kendilerini geliştirmeleri için iş etkinliğini ve çalışma verimini artırıcı düzenlemeler yapıyoruz.
  Ons Kıymetli Madenler © Tüm hakları saklıdır